Meddelelse om databeskyttelse

JÖRĐ International A/S, Sønderhøj 14, 8260 Viby J, Danmark (”JÖRĐ”) ønsker at beskytte dine data. Denne tekst beskriver, hvordan JÖRĐ som dataansvarlig indsamler og behandler dine personoplysninger i forbindelse med vores services og brugen af jordplantbased.com.

Du bedes læse meddelelsen nøje igennem, så du ved, hvordan vi behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

1. Kategorier af personoplysninger og formål

Vi behandler personoplysninger til følgende formål og på de nævnte behandlingsgrundlag: 

Nyhedsbreve og anden direkte markedsføring

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbreve, registrerer vi dit navn og din e-mailadresse, så vi kan sende relevant og målrettet markedsføringsmateriale.

Behandlingen er baseret på dit samtykke (GDPR artikel 6(1)(a). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføring fra os.

Deltagelse i konkurrencer

Hvis du deltager i konkurrencer arrangeret af JÖRĐ, vil vi behandle de personoplysninger, som du afgiver i den forbindelse (navn, e-mailadresse, konkurrencebesvarelse, herunder svar på spørgsmål, m.v.). Oplysningerne behandles med henblik på at administrere konkurrencen, finde en vinder og kontakte vedkommende (GDPR artikel 6(1)(b)).

Hvis det er nødvendigt for den konkrete konkurrence og præmie, vil vi videregive dine kontaktoplysninger og præmieoplysninger til relevante præmieudbydere og fragtfirmaer (GDPR artikel 6(1)(b).

Hvis vi har et indberetningskrav til skattemyndighederne i forbindelse med udlodning af præmien, vil vi videregive dine kontaktoplysninger samt præmieoplysninger til skattemyndighederne (GDPR artikel 6(1)(c)).

Hvis du besvarer spørgeskemaer i forbindelse med ekstra konkurrencer, registrerer vi oplysninger om dit køn, aldersgruppe (10 års interval), den region du bor i, om du har børn og deres aldersgruppe (3-5 års interval) samt forskellige oplysninger om dit eventuelle brug og indkøb af plantebaserede drikke.

Når du samtykker til at modtage markedsføring fra os (nyhedsbreve på e-mail og sms) i forbindelse med deltagelse i konkurrencer, kan vi sammenstille resultatet af din besvarelse med anden information, som du konkret har afgivet samtykke til via accept af alle eller udvalgte grupper af cookies på vores hjemmesider med det formål at tilpasse vores markedsføring og kommunikation samt til statiske formål.

Markedsføring  

Vi bruger cookies til at præsentere dig for relevant og målrettet indhold på vores hjemmeside og på andre hjemmesider (re-targeting). Dette er baseret på dit eventuelle samtykke til alle eller udvalgte grupper af cookies på vores hjemmeside, og den eventuelle efterfølgende brug af cookiedata til markedsføring er baseret på vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter og brands. Du kan læse mere om vores brug af cookies her

Vi bruger også sociale mediers løsninger til at brande og markedsføre vores produkter (fx Facebook Custom Audience). I den forbindelse sender vi en hashet e-mailadresse til det pågældende sociale medie, som vi har fået fra dig i andre sammenhænge (fx i forbindelse med tilmelding til nyhedsbreve eller ved køb i vores webshop), som vil præsentere dig for sponserede links i dit feed på deres platform. Denne videregivelse er baseret på vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter og brands (GDPR artikel 6(1)(f)). 

Forbedring af vores hjemmeside 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og for at sikre hjemmesidens funktionalitet samt til at spore trafik til vores hjemmeside og optimere indholdet. Dette er baseret på dit konkrete samtykke til alle eller udvalgte cookies, og den eventuelt efterfølgende brug af cookiedata til markedsføring er baseret på vores legitime interesse i løbende at forbedre vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies her. 

Interaktion med JÖRĐ på sociale medier

Hvis du følger os eller interagerer med os på vores profiler/sider på sociale medier, herunder Facebook, Instagram, Snapchat mv., vil oplysninger du deler i den forbindelse være underlagt denne meddelelse om databeskyttelse såvel som privatlivspolitikken for det enkelte sociale medie. Vi opfordrer dig til at læse privatlivspolitikker på sådanne sociale medier. 

2. Videregivelse og overførsel af personoplysningerne

Vi videregiver dine personoplysninger som beskrevet ovenfor samt i nogle tilfælde til de øvrige selskaber i Arla koncernen. Derudover overlader vi personoplysninger til samarbejdspartnere, herunder IT-leverandører, der behandler personoplysninger på JÖRĐs vegne. Sådanne samarbejdspartnere er underlagt JÖRĐs instrukser i relation til opbevaring og behandling af personoplysninger. 

Nogle databehandlere eller underdatabehandlere kan være etableret udenfor EU. Overførsler ud af EU er baseret på EU Kommissionens Standardkontrakter. 

3. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysningerne, så lang tid det er nødvendigt for at opfylde ovennævnte formål og med henblik på at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringslovgivningen i de lande, hvor vi opererer. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

4. Dine rettigheder

Du kan med visse lovbestemte undtagelser altid anmode om at få adgang til dine personoplysninger. 

Du kan endvidere bede os om at berigtige eller begrænse behandlingen af dine personoplysninger. 

Du kan bede om at modtage de af dig afgivne personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis vores behandling af oplysningerne sker på grundlag af dit samtykke eller en kontrakt, som du har indgået med os (dataportabilitet). 

Vi sletter dine personoplysninger efter anmodning herom, medmindre vi har hjemmel til at fortsætte behandlingen. 

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

5. Indsigelsesret

Du kan gøre indsigelse mod enhver behandling, der sker på baggrund af vores legitime interesser (persondataforordningens art. 6(1)(f)). Vi vil i så fald ophøre med behandlingen, medmindre den kan fortsætte, fordi vores legitime interesse går forud for din interesse, eller fordi personoplysningerne er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

6. Gør brug af dine rettigheder

Som beskrevet ovenfor i afsnit 4 og 5 har du en række rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du udfylde vores online formular, som du kan finde her

7. Ændringer til meddelelsen

Vi forbeholder os ret til at ændre denne meddelelse om databeskyttelse. 

 

Version 2, 21. Juli 2020