Meddelelse om databeskyttelse 

JÖRĐ International A/S, Sønderhøj 14, 8260 Viby J, Danmark (”JÖRĐ”) ønsker at beskytte dine data. Denne tekst beskriver, hvordan JÖRĐ som dataansvarlig indsamler og behandler dine persondata i forbindelse med vores services og brugen af jordplantbased.com.

 

Du bedes læse meddelelsen nøje igennem, så du ved, hvordan vi behandler, bruger og videregiver dine persondata.

 

1. Kategorier af persondata og formål 

Vi behandler personoplysninger til følgende formål og på de nævnte behandlingsgrundlag: 

 

Markedsføring  

Vi bruger cookies til at præsentere dig for relevant og målrettet indhold på vores hjemmeside og på andre hjemmesider (re-targeting). Dette er baseret på dit cookiesamtykke og den efterfølgende brug af cookiedata til markedsføring er baseret på vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter og brands. Du kan læse mere om vores brug af cookies her. 

 

Vi bruger også sociale mediers løsninger til at brande og markedsføre vores produkter (fx Facebook Custom Audience). I den forbindelse sender vi en hashet e-mailadresse til det pågældende sociale medie, som vi har fået fra dig i andre sammenhænge (fx i forbindelse med tilmelding til nyhedsbreve eller ved køb i vores webshop), som vil præsentere dig for sponserede links i dit feed på deres platform. 

 

Denne videregivelse er baseret på vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter og brands (GDPR artikel 6(1)(f)). 

 

Forbedring af vores hjemmeside 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og for at sikre hjemmesidens funktionalitet samt til at spore trafik til vores hjemmeside og optimere indholdet. Dette er baseret på dit cookiesamtykke og den efterfølgende brug af cookiedata til markedsføring er baseret på vores legitime interesse i at løbende at forbedre vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies her. 

 

Interaktion med JÖRĐ på sociale medier 

Hvis du følger os eller interagerer med os på vores profiler/sider på sociale medier, herunder Facebook, Instagram, Snapchat mv., vil oplysninger du deler i den forbindelse være underlagt denne privatlivspolitik såvel som privatlivspolitikken for det enkelte sociale medie. Vi opfordrer dig til at læse privatlivspolitikker på sådanne sociale medier. 

 

Se vores Privacy Policy for kandidater for information om, hvordan vi behandler personoplysninger i forbindelse med jobansøgninger.

 

2. Videregivelse og overførsel af persondataene

Vi videregiver dine personoplysninger som beskrevet ovenfor. Derudover overlader vi personoplysninger til samarbejdspartnere, herunder IT-leverandører, der behandler personoplysninger på JÖRĐs vegne. Sådanne samarbejdspartnere er underlagt JÖRĐs instrukser i relation til opbevaring og behandling af personoplysninger. 

 

Nogle databehandlere eller underdatabehandlere kan være etableret udenfor EU. Overførsler ud af EU er baseret på EU Kommissionens Standardkontrakter, eller på EU-US Privacy Shield. 

 

3. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer persondataene, så lang tid det er nødvendigt for at opfylde ovennævnte formål og med henblik på at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringslovgivningen i de lande, hvor vi opererer. 

 

4. Dine rettigheder

Du kan med visse lovbestemte undtagelser altid anmode om at få adgang til dine persondata. 

 

Du kan endvidere bede os om at berigtige eller begrænse behandlingen af dine persondata. 

 

Du kan bede om at modtage de af dig afgivne persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis vores behandling af dataene sker på grundlag af dit samtykke eller en kontrakt, som du har indgået med os (dataportabilitet). 

 

Vi sletter dine persondata efter anmodning herom, medmindre vi har hjemmel til at fortsætte behandlingen. 

 

Du kan også indgive en klage til tilsynsmyndigheden til Datatilsynet. 

 

5. Indsigelsesret

Du kan gøre indsigelse mod enhver behandling, der sker på baggrund af vores legitime interesser (persondataforordningens art. 6(1)(f)). Vi vil i så fald ophøre med behandlingen, medmindre den kan fortsætte, fordi vores legitime interesse går forud for din interesse, eller fordi persondataene er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

 

6. Gør brug af dine rettigheder

Som beskrevet ovenfor i afsnit 4 og 5 har du en række rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du udfylde vores online formular, som du kan finde her. 

 

7. Ændringer til meddelelsen

Vi forbeholder os ret til at ændre denne meddelelse om databeskyttelse. 

 

Version 2, 21. Juli 2020